Kosár

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Fressnapf-Hungária Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) egeszsegkozpont.fressnapf.hu oldalán (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott szolgáltatást igénybe vevő vásárlókkal (a továbbiakban: Vásárló) létrejövő szerződések Szolgáltató által meghatározott szerződéses feltételeit, így a szolgáltatás igénybevételével, teljesítésével és az attól történő elállással kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza.

A Weboldal használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megvalósuló személyes adat kezelésről szóló tájékoztatásunkat külön dokumentum, az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

  1. A Weboldalon nyújtott szolgáltatások és az ott megvásárolható termékekről szóló tájékoztatás

A Weboldal azt a célt szolgálja, hogy széles választékával megkönnyítse a különböző állatgyógyászati készítmények beszerzését, melyek csak rendelésre kaphatóak. A bolti személyes megrendelés mellett immár a Weboldalon keresztül is lehetőség van a vény nélkül kapható állatgyógyászati készítmények megrendelésére, megspórolva Önnek az ingázással elvesztegetett időt, hogy értékes óráit inkább szeretett háziállatával tölthesse.

Garantáljuk a megszokott Fressnapf-minőséget! A Weboldalon található vény nélkül kapható termékek mindegyike előzetesen bevizsgált állatgyógyászati készítmény, amelyek elsősorban az élősködők elleni harcban segítenek és nyújtanak védelmet. A termékekről szóló részletes leírást minden esetben az adott terméknél talál.

Ha bizonytalan abban, hogy kedvencének pontosan mire van szüksége, szakértő, állatorvosokból álló csapatunk a Fressnapf főoldalán, a http://www.fressnapf.hu/kerdesvalasz/-n keresztül segít előzetesen a választásban, és készséggel válaszol a felmerülő kérdésekre.

  1. A Szolgáltató neve, elérhetőségei

A Weboldal tulajdonosa a Fressnapf-Hungária Kft. Adatai és elérhetőségei:

Székhely és postai cím:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. c).
Bejegyző bíróság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:Cg. 01-09-709539
Adószám:12910731-2-44
Honlap:www.fressnapf.hu
Telefonszám:+36 1 210 1370
E-mail:info@fressnapf.hu

  1. A Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevétele

A Weboldalon vény nélkül kapható állatgyógyászati készítmények megrendelésére van mód, a terméket az Ön által kiválasztott Fressnapf áruházban tudja átvenni és kifizetni, a vásárlásról készült bizonylat kiállítására is átvételkor kerül sor.

Termékek megrendelésére a Weboldalon a kívánt termék kiválasztásával és kosárba helyezésével van lehetősége, kizárólag elektronikus úton. A szerződés nyelve: magyar. A Szolgáltató nem fogadja el a telefonon, levélben, e-mail útján vagy más módon leadott rendeléseket! Megrendelést kizárólag az online megrendelőlap kitöltésével és beküldésével lehet elindítani. A megrendelés során a Vásárló megadja, a Szolgáltató pedig felveszi a Vásárló személyes adatait (nevét, e-mail címét, mobiltelefonszámát) és a háziállat szükséges adatait.

Abban az esetben, ha a Vásárló által a megrendelőlapon megjelölt termék nem elérhető, úgy a Szolgáltató erről haladéktalanul értesíti.

A Vásárló a megrendelés elküldését követően 1 órán belül visszaigazoló e-mailt kap a megadott e-mail címre, melyben található linkre kattintva véglegesítjük a megrendelést.

Figyelem! A vásárlás csak a visszaigazoló e-mailben kapott linkre kattintva válik véglegessé!

Figyelem! Állategészségügyi okokból szakembereink a háziállat megadott adataival összevetik és ellenőrzik a megrendelt termék megfelelőségét, a megrendelés teljesítése ezen állategészségügyi ellenőrzéstől és jóváhagyástól függ. Amennyiben a megadott adatok szerint a termék használata az érintett háziállat esetében nem megfelelő, úgy a megrendelés során megadott e-mail címre értesítést küldünk arról, hogy a megrendelés ezen okból nem teljesíthető. Mivel a Vásárló által a fentiek szerint leadott megrendelést minden esetben szakmai felelősséggel ellenőrzi állatorvosunk, ezért fenntartjuk a jogot az állategészségügyi előírások szerint nem megfelelő, vagy orvosilag ellenjavallt rendelések teljesítésének megtagadására Kedvence biztonsága érdekében. Kérjük a háziállat adatait a lehető legpontosabban adja meg, mivel a hiányos, téves adatszolgáltatásból eredő károkért, szolgáltatás megtagadásért felelősséget vállalni nem áll módunkban!

  1. A megrendelt termék átvételére vonatkozó információk

Állatorvosunk jóváhagyása esetén a megrendelt készítményt a Vásárló által átvételi helyként megjelölt Fressnapf áruházba szállítjuk a megrendelés véglegesítését követően. Az áruházi személyzettől a termék beérkezéséről és átvehetőségéről a Vásárló sms értesítést kap. A termék átvételére a beérkezéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül van lehetőség, ennek letelte esetén megrendelést töröljük. A termék áruházi átvételekor a pénztárnál kerül sor a megrendelt termék kifizetésére és a vásárlás bizonylatának átadására.

Figyelem! Amennyiben a Vásárló nem személyesen veszi át a terméket, kérjük, hogy meghatalmazottja teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás átadásával igazolja magát, ellenkező esetben a terméket nem áll módunkban kiadni.

  1. Elállás a vásárlástól

A Vásárlónak a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében lehetősége van a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállni. A Vásárló ezen elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Kézhezvétel napjának az a nap minősül, amikor a vásárló a megrendelt terméket az általa megjelölt Fressnapf áruházban átveszi.

Figyelem! A Vásárló állategészségügyi okokból kizárólag bontatlan, ép csomagolású termék esetén gyakorolhatja elállási jogát!

A Vásárló elállásról szóló nyilatkozatát írásban köteles megtenni, amelyet elküldhet a Szolgáltató részére postán ajánlott küldeményként, vagy az info@fressnapf.com e-mail címre történő elektronikus levél formájában a fenti határidőn belül. Az elálláshoz a Vásárló felhasználhatja a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozat mintát is, de azt megteheti bármely, az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 10 napon belül visszaigazolja.

A Vásárló elállása esetén köteles a megvásárolt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. c).) vagy ugyanezen határidőn belül azt személyesen is átadhatja az átvételi helyként szolgáló Fressnapf áruházban. A határidő megtartottnak minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi vagy átadja.

Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött/visszaszolgáltatott termék vételárát, azonban a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza.

Az elállási jogra vonatkozó további információk az 1. sz. mellékletben találhatók.

  1. Egyéb információk

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info@fressnapf.com címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 1 2101370 telefonszámon.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.

A Szolgáltató szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvben, a szavatossági igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. A szavatossági felelősségről bővebben a 3. sz. mellékletben tájékozódhat.

A fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni a jelen ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek a Polgári Törvénykönyv vagy más jogszabály – különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – alapján kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel kötött szerződések esetén irányadóak.

Fressnapf-Hungária Kft.

Találja meg a legközelebbi üzletünket

Találd meg a legközelebbi üzletünket

Térképes áruházkereső

Térképes áruházkereső

Megnézem →

Szakértőink segítenek

Szakértőink
segítenek

Kérdezd állatorvosainkat!

Kérdezze állatorvosainkat!

Kérdezek →